Megyerikum

Mesélő címer

Mesélő címer

A címer álló helyzetű, süvegezett, háromszögű pajzs. A címer mesélő címer.  A címer egyrészt a község eredeti, 

1864 keletkezett ( Bach korszakbeli) igazoló iratokon fennmaradt viaszpecsét-lenyomatból származik. 


Az aranysüveg közepén egy lebegő, veres szívből kinövő, három természetes ábrázolású tulipán látható. A középső tulipán 

fölfelé növő, egyenes zöld szárát, jobból-balról egy-egy enyhén hullámosan felfelé hajló, zöld levél övezi. E tulipán veres, 

háromszirmú virága kissé nagyobb a másik kettőnél. A két szélső, háromszirmú, veres tulipán zöld szára 

ívesen lefelé hajlik, ezért a két virág jobb és bal haránt irányban lefelé mutat. A pecsétből származó stilizált virágok 

a címerben azért lettek természetes ábrázolású tulipánok, mivel a tulipánt az ótörököktől 

még Levédiában átvéve a magyarok hozták be a Kárpát-medencébe.


Az aranysüveg feletti pajzsmező veres. A süvegtől jobbra, a címer felső részén három, ölbe fogott hegyével felfelé néző 

arany nyílvessző lebeg, az Árpád vezér által vezetett, honfoglaló Megyer törzs nevére utal.

Forrás: www.nemzetijelkepek.hu


A süvegtől balra három, ölbe fogott, álló helyzetű, lebegő arany búzaszál látható. A három búzaszál 

az utolsó három évszázadnak állít emléket, amely a község lakóinak megmaradását és gyarapodását tette lehetővé.